Det er vigtigt, at alle får en god oplevelse når man sejler med Amarillo. Derfor har vi sat et par regler op, så alle ved, hvad vi kan forvente af hinanden ombord. At sejle med Amarillo er et fællesskab, og vi har alle et ansvar for, at det bliver en fantastisk oplevelse. Det betyder samtidig, at man er åben, er med til at hjælpe under sejladsen og med i de forskellige praktiske opgaver, der er ombord på Amarillo.

Generelle regler

 • Det er ikke et krav, at du har sejlerfaring, men det er naturligvis en fordel for dig. Lysten til at indgå i et fællesskab på båden er vigtigst. Skipperen på Amarillo vil altid have erfaring med at sejle skibet og det sammenhold, som der er omkring det at sejle.
 • Der er meget at gøre for at holde et skib som Amarillo sejlende. Når vi er ombord på Amarillo, deles vi om alle opgaverne. Det indbefatter alt fra opgaver omkring sejladsen og vagter, til madlavning, indkøb, vedligehold, rengøring, mm. Skipperen har det overordnede ansvar for at sikre, at sejladsen sker forsvarligt og efter gældende søfartsregler. Ligeledes har skipperen ansvaret for, at der indklareres og udklareres i de forskellige lande, skibets økonomi, etc. Når du kommer ombord, er der nogle generelle ting, som skal læres for at sikre, at sejladsen kan ske sikkert og korrekt. Dette indbefatter knob, nautiske udtryk, sikkerhedsudstyr, mm. Alt dette hjælper skipper med de første dage. Er du uerfaren vil du på de længere strækninger naturligvis have vagt sammen med en mere erfaren sejler, indtil du selv har den nødvendige erfaring. Amarillo vil til tider ligge for anker. Alle ombord er derfor afhængige af dinghy’en og hinanden, når man skal til og fra skibet, medmindre du har mod på at svømme i land.

Økonomi

 • Prisen for en køjeplads er 200 kr./dag for voksne. Børn mellem 2-15 år betaler ½ pris.
 • Sejler du med i mere end 2 uger, falder prisen til 150 kr./dag for dage efter de 2 uger.
 • 50% af dine sejlpenge skal helst indbetales senest 2 måneder før, du påmønstrer. Først når denne indbetaling er sket, er din plads ombord sikret!
 • Alle indbetalinger går til drift og vedligeholdelse af Amarillo.

Andre Udgifter

 • Derudover skal du regne med udgifter til mad, vand og indklareringsafgifter samt eventuelle havnepenge.
 • Der laves en fælles kasse om bord, hvortil alle betaler! Beløbet er meget afhængigt af området, der sejles i, om der ligges til i havn eller for svaj. Hvis der ligges meget i havn, kan omkostningerne være højere!
 • Voksne betaler 100% og børn betaler 50%. Besætningen udgør 2 voksne og 3 børn, svarende til 350%. Ved 1 ekstra voksen gast vil vedkommende betale 22% (100/450), ved 2 voksne gaster skal hver 18% (100/550), ved 1 voksen og 1 barn vil deres samlede kost være 30%.
 • Personlige udgifter, lommepenge, individuelle behov betales for egen regning.
 • Omkostninger til at spise ude, når vi er i havn, afholdes generelt af den enkelte.
 • Visum, vaccinationer, forsikring mv. kommer oveni som individuelle personlige udgifter.
 • Udgifter til ud-/hjemrejse afholdes under alle forhold af gasten selv, også hvis skibet ankommer forsinket til et afmønstringssted.
  Det tilstræbes at af- og påmønstring kan ske på de i forvejen aftalte destinationer, men det kan forekomme, at dette ikke er muligt, grundet vejr og vindforhold. Sker dette, kan det medføre, at man må af- eller påmønstre på anden destination end oprindeligt planlagt. I dette tilfælde bærer Amarillo ikke økonomisk ansvar for dine (måske uforudsete) rejseomkostninger. Vi vil prøve ihærdigt, men er på nuværende tidspunkt, desværre ikke herre over vind og vejr.
 • Ønsker du selv at afmønstre for en kortere periode for at se dig om på egen hånd, vil du fortsat skulle betale sejlpenge til skibet for hele den aftalte periode.
 • Afmønstrer du før aftalt tid, skal du forsat betale sejlpenge til skibet i den fulde aftalte periode, medmindre andet aftales med skibets skipper.

Forsikring, pas, kreditkort og vaccination:

 • Amarillo er kasko og ansvars forsikret. Opholdet ombord på Amarillo sker til dels på eget ansvar, og det er gastens ansvar at være tilstrækkelig forsikret under sejlads. Det er et krav, at du har en rejseforsikring for det aktuelle område, hvor der sejles.
 • Husk det blå sygesikringsbevis i de europæiske lande.
 • Det er en god ide, som minimum at medbringe to slags hævekort, ex VISA og Masterkort, da der kan være et max hævebeløb pr. dag/måned.
 • Du skal medbringe gyldigt pas minimum ½ år frem. Gyldig hjemrejsebillet, hvor det kræves Visum, er påkrævet!!
 • Vaccinationskort, samt dokumentation på brug af evt receptpligtig medicin.
 • Du skal selv medbringe, malariapiller e.lign samt anden receptpligtigt medicin
 • Det er en god idé at medbringe søsygetabletter samt evt smertestillende tabletter

Sikkerhed og rygning

 • Gaster medbringer egen redningsvest.
 • Livliner til voksne og børn er ombord.
 • Amarillo er udstyret med redningsflåde og anden nødvendigt sikkerheds udstyr.
 • Bestil flybilletter så tidligt som muligt. Jo tættere på afrejse datoen des højere er priserne generelt.
 • Det er en god ide med helbreds- og tandlægeundersøgelse inden på-mønstring ved længere ture. Har du kroniske lidelser og/eller tager medicin dagligt, SKAL skipperen informeres, hvis dette kan have betydning for sikkerheden ombord.
 • Amarillo er en røgfri båd!

Stoffer og Våben

 • Stoffer (incl. hash) og våben er naturligvis strengt forbudt på Amarillo, og vil medføre øjeblikkeligt bortvisning.
 • Amarillo påtager sig intet ansvar for dine opholds- eller rejseomkostninger, som bortvisning vil kunne medføre